สำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านหรือคอนโด แน่นอนว่าสิ่งที่จำเป็นมากๆสำหรับการซื้อนั้นคือการทำประกันบ้านและคอนโดด้วย ซึ่งประกันบ้านและคอนโดมีหลายประเภทมาก เวลาเราซื้อบ้านหลังหรือคอนโดต้องทำประกันอะไรบ้างมาดูรายละเอียดกัน

ประกันบ้าน

ประกันบ้าน ประกันคอนโด

สำหรับประกันบ้านตัวแรกนี้จะเรียกว่าเป็นการรับประกันจากผู้ขาย นั่นคือในกรณีเราซื้อบ้านจากโครงการจัดสรรกฏหมายกำหนดให้ผู้ขายต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือความชำรุดบกพร่องของบ้านด้วย หมายความว่าหากเกิดความเสียหายแก่บ้านหรือคอนโด ผู้ขายต้องแก้ไขซ่อมแซมให้ในเวลาที่สมควร

แล้วประกันบ้าน ประกันอะไรบ้าง? กี่ปีบ้าง? กรณีเป็นโครงสร้างอาคาร เช่น เสาเข็ม ฐานราก เสา คาน พื้น โครงหลังคา ผนังรับน้ำหนัก รับประกันภายใน 5 ปี และกรณีส่วนควบหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของบ้าน เช่น ประตู หน้าต่าง รวมถึงกรณีรั้วและกำแพงบ้าน มีกำหนดรับประกันไว้ 1 ปี นับตั้งแต่วันโอนกรรมสิทธิ์

ในส่วนการรับประกันคอนโด ตามกฏหมายอาคารชุดกำหนดให้ผู้ขายจะรับต้องผิดชอบความเสียหายเนื่องจากความชำรุดบกพร่องของห้องชุด(โครงสร้างและส่วนประกอบอาคาร)ในเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีและส่วนควบอื่นๆรับประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนอาคารชุด

ประกันภัยบ้าน และประกันภัยคอนโด

ประกันเกี่ยวกับบ้านและคอนโดอีกหนึ่งตัว คือ ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยที่เรียกกันทั่วไปว่า ประกันภัยบ้าน/ประกันภัยคอนโด ซึ่งมีทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจ นั่นคือ ในกรณีเราซื้อบ้านหรือคอนโดโดยกู้เงินและจำนองบ้านกับธนาคาร กฎหมายจะบังคับให้ต้องทำประกันอัคคีภัยด้วย จนกว่าจะหมดหนี้หมดสินกันไป จะมีลักษณะคล้ายๆกับซื้อรถและผ่อนกับไฟแนนซ์ต้องทำประกันนั่นแหล่ะ

แต่หลังจากผ่อนบ้านหมดหรือบ้านปลอดจำนองแล้วขึ้นอยู่กับเราว่าจะต่อหรือไม่ต่อประกันก็ได้ไม่มีใครบังคับ(จริงๆก็ควรทำเพราะเบี้ยประกันค่อนข้างถูก แต่คุ้มครองเยอะ เช่น กรณีภัยจากไฟไหม้,ฟ้าผ่า,ระเบิด,ยานพาหนะ,อากาศยาน,อุบัติเหตุจากน้ำ,ลมพายุ,น้ำท่วม,แผ่นดินไหว,ลูกเห็บ เป็นต้น

กรณีประกันอัคคีภัยคอนโด หลายคนอาจมองว่าประกันซ้ำซ้อน,หรือไม่?เพราะนิติฯก็ทำเจ้าของห้องเองก็ต้องทำ(กรณีที่กู้/จำนองบ้านไว้กับธนาคาร) จริงๆแล้วไม่ซ้ำซ้อนกันเลย เนื่อง จากประกันอัคคีภัยของนิติฯเป็นการประกันเฉพาะส่วนที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ ส่วนเจ้าของห้องจะประกันเพื่อคุ้มครองเฉพาะพื้นที่ส่วนบุคคลหรือเฉพาะห้องชุดของตัวเองเท่านั้น

ประกันภัยบ้าน

ประกันสินเชื่อบ้าน (MRTA)

มีชื่อเรียกเต็มๆว่า ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage Reducing Term Assurance) ประกันชนิดนี้จะถูกเสนอขายเวลาขอสินเชื่อ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำหรือถูกบังคับให้ทำนะคะ เราจะทำหรือไม่ทำก็ไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารแค่เพียงจูงใจหรือยื่นข้อเสนอพิเศษให้เท่านั้น เช่น ถ้าซื้อประกันสินเชื่อบ้านธนาคารก็จะลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้ เป็นต้น

โดยหลักการของประกันสินเชื่อบ้านจะให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้กู้เสียชีวิตหรือไม่มีความสามารถผ่อนบ้านได้อีกต่อไป หากเกิดเหตุแบบนี้บริษัทประกันจะรับผิดชอบชำระหนี้ส่วนที่เหลือให้กับธนาคารเอง แต่เนื่องจากเบี้ยประกันค่อนข้างสูงและต้องชำระเป็นเงินก้อนครั้งเดียว แม้จะกู้หรือผ่อนได้แต่ดอกเบี้ยก็ไม่ใช่ถูก และส่วนใหญ่เป็นประกันแบบที่จำนวนเงินเอาประกันภัยลดลงตามภาระหนี้ที่ลดลง ดังนั้น ผู้กู้จะต้องเปรียบเทียบความคุ้มค่าและตัดสินใจให้ดีๆ

และสำหรับบางคน เช่น ผู้กู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวและเป็นผู้หารายได้หลักหรือรับภาระผ่อนบ้านคนเดียวอาจจำเป็น แต่อาจไม่จำเป็นหากผู้กู้มีประกันชีวิตอื่นอยู่แล้วหรือหากผู้กู้เสียชีวิตไปคนที่อยู่ข้างหลังก็ยังสามารถผ่อนบ้านต่อได้