นับว่าเป็นข่าวดีๆสำหรับผู้กู้ซื้อบ้านและคอนโดก็สำหรับสถานการณ์ ณ ตอนนี้เพราะแค่หาเงินใช้จ่ายชีวิตประจำวันก็ยังลำบากเลย ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกมาตรการบรรเทาผลกระทบลูกหนี้ โดยลดอัตรานำส่งเงินสมทบกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน จาก 0.46% เหลือ 0.23% ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ปรับลดดอกเบี้ยกู้ทุกประเภท 0.40% มีเมื่อวันที่ผล 10 เม.ย.นี้ที่ผ่านมาทันที

โดยธนาคารที่ร่วมโครงการทั้ง 8 ธนาคารคือ ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาต รวมถึงธนาคารซีไอเอ็มบี

รายละเอียดของแต่ละธนาคารดังนี้
ธนาคารกสิกรไทย – ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) ดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าเบิกเกินบัญชี (MOR) และดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าทั่วไป (MRR) ทันทีอีก 0.40% มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.เป็นต้นไป หลังจากที่ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 24 มี.ค.63 ทำให้อัตราดอกเบี้ย MLR ปรับลดมาอยู่ที่ระดับ 5.60% ดอกเบี้ย MOR และ MRR ปรับลดมาอยู่ที่ระดับ 6.22% และ 6.10% ตามลำดับ

ธนาคารไทยพาณิชย์ – ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทเพิ่มเติม 0.40% โดย MLR ปรับลดลงจาก 5.775% เป็น 5.375% MOR ปรับลดลงจาก 6.495% เป็น 6.095% และ MRR ปรับลดลงจาก 6.745% เป็น 6.345% มีผล 10 เม.ย.เป็นต้นไป

ธนาคารกรุงเทพ – ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ 3 ประเภทลง 0.40% ทั้ง MLR, MOR และ MRR มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.เป็นต้นไป

ธนาคารกรุงไทย – ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลงอย่างละ 0.40% ต่อปี โดย MLR เหลืออัตรา 5.375% ต่อปี MOR เหลืออัตรา 6.220% ต่อปี และ MRR เหลืออัตรา 6.345% ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา – ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR, MOR และ MRR 0.40% มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.เป็นต้นไป ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยใหม่เป็นดังนี้ MLR ปรับลดลงจาก 6.23% เป็น 5.83% MOR ปรับลดลงจาก 6.70% เป็น 6.30% และ MRR ปรับลดลงจาก 6.70% เป็น 6.30%

ธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาต – ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ MLR, MOR และ MRR 0.40% มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.ส่งผลให้ MLR จาก 6.65% เหลือ 6.25% MOR จาก 6.675% เหลือ 6.275% และ MRR จาก 7.03 เหลือ 6.63%

ธนาคารซีไอเอ็มบี – ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกตัวลง 0.40% โดย MLR ลงจาก 6.75% เหลือ 6.35% ต่อปี MOR ลงจาก 7.25% เหลือ 6.85% ต่อปี และ MRR จาก 7.75% ต่อปีเหลือ 7.35% ต่อปี มีผล 10 เม.ย.เป็นต้นไป.