การเช็คลิสต์ตรวจบ้านและคอนโดมิเนียมก่อนซื้อเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการซื้อทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าทรัพย์สินที่คุณจะซื้อมีสภาพที่ดีและไม่มีปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นนี่คือขั้นตอนในการเช็คลิสต์ตรวจบ้านและคอนโดมิเนียมที่คุณควรพิจารณา:

  1. ตรวจสอบเอกสารทรัพย์สิน: ตรวจสอบเอกสารทรัพย์สินเช่น สัญญาซื้อขาย หนังสือรับรองการถือครอง แผนที่และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงทรัพย์สินนั้น รวมถึงตรวจสอบว่าไม่มีข้อกำหนดหรือข้อจำกัดใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
  2. ตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน: ตรวจสอบสภาพทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอก ตรวจสอบว่าไม่มีความเสียหายหรือปัญหาทางโครงสร้าง เช่น รอยร้าว รอยแตก หรือความชำรุดอื่นๆ นอกจากนี้ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงความเงียบสงบและความปลอดภัยในพื้นที่ด้วย
  3. ตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งอำนวยความสบาย: ตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญตามความต้องการของคุณ เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบรักษาความปลอดภัย สระว่ายน้ำ ฟิตเนส ลานพักผ่อน หรือสวนส่วนกลาง
  1. ตรวจสอบสิ่งที่อยู่ใกล้เคียง: สำรวจแวดล้อมรอบ ๆ ทรัพย์สิน เช่น การเข้าถึงถนนสาธารณะ ร้านค้า ร้านอาหาร โรงเรียน โรงพยาบาล สวนสาธารณะ เป็นต้น เพื่อให้แน่ใจว่าสถานที่ที่คุณจะซื้อมีความสะดวกสบายและตรงตามความต้องการของคุณ
  2. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: ตรวจสอบค่าส่วนกลาง ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน เพื่อให้คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  3. สอบถามเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ดูแล: ถามคำถามเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ผู้ขายหรือผู้ดูแลสามารถตอบได้ เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับการบำรุงรักษา ประวัติการซ่อมแซม หรือข้อกำหนดในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่เพิ่มเติม

การเช็คลิสต์ตรวจบ้านและคอนโดมิเนียมก่อนซื้อเป็นขั้นตอนสำคัญในการป้องกันความเสี่ยงและให้คุณมั่นใจในการตัดสินใจซื้อทรัพย์สิน เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับทรัพย์สินที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของคุณ