อย่างที่เพื่อนๆ ชาวตลาดบ้านไทยได้เห็นเวลาเขาพากษ์หนังจีนเลย ว่าหน้าหนาวให้ระวังฟืนไฟ เพราะว่าหน้าหนาวมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ได้ง่าย ดังนั้นจึงหาวธีการดูแลบ้านช่วงหน้าหนาวมาฝากกันดังนี้

วิธีการดูแลบ้านช่วงหน้าหนาว

วิธีการดูแลบ้านช่วงหน้าหนาว

  1. ตรวจสอบตัวบ้านและบริเวณบ้าน เนื่องจากบางครั้งแล้วในหน้าหนาววัสดุบางชนิดอาจเกิดการหดตัวตามสภาพอากาศ ดังนั้นหมั่นตรวจสอบตามบริเวณต่างๆ หากพบรอยรั่ว ช่องโห่วต่างๆ ให้รีบซ่อมแซม
  2. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เมื่อเข้าหน้าหนาวแล้วเครื่องปรับอากาศก็อาจจะได้ใช้งานนอนลง หรืออาจจะไม่ได้ใช้งานเลย อาจส่งผลให้เกิดการอุดตันในท่อระบายความร้อนได้ ดังนั้น ควรหมั่นทำความสะอาดเครื่องระบายความร้อนเครื่องปรับอากาศอยู่เป็นประจำ
  3. ดูแลต้นไม้และสวนรอบบ้าน หมั่นดูแล รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย อย่างสม่ำเสมอ เพราะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ความเย็นและความแห้งของอากาศอาจส่งผลให้ต้นไม้ที่ไม่ทนต่ออากาศหนาวเหี่ยวหรือล้มตายได้
  4. ระมัดระวังเรื่องประกายไฟ เพราะว่าช่วงหน้าหนาวนั้นอาการศจะแห้ง ถ้าหากมีประกายไฟไปยังเชื้อเพลิงก็จะเกิดการลุกไหม้ได้ง่าย เราควรป้องกัน หมั่นดูแลตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้านให้เรียบร้อยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

น่าจะเป็นไอเดียและข้อแนะนำสำหรับการดูแลบ้านในช่วงหน้าหนาวได้กันบ้างแล้ว หวังว่าคงเป็นประโยชน์และนำไปปรับใช้งานกันนะ