การเลือกวันและเวลาขึ้นบ้านใหม่ในแต่ละวันที่ฉันได้แนะนำไว้มาจากความเชื่อโบราณเกี่ยวกับ “ฤกษ์มงคล” ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นกิจกรรมสำคัญต่างๆ ตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ไทย ช่วงเวลาเหล่านี้ถูกเลือกมาเพื่อเสริมสร้างความราบรื่นและนำโชคลาภมาสู่ผู้ที่เข้าอยู่ในบ้านใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  1. วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 — ตั้งแต่เวลา 05:56 ถึง 13:30 น. วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ เนื่องจากวันพุธถือว่าเป็นวันของพระพุธซึ่งเกี่ยวข้องกับการสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์ ช่วงเวลาจากเช้าตรู่จนถึงช่วงกลางวันช่วยเสริมดวงในด้านความชัดเจนและการสื่อสารที่ดีในครอบครัว.
  2. วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 — ตั้งแต่เวลา 05:54 ถึง 12:28 น.พฤหัสบดีเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จและความก้าวหน้า เป็นวันที่ดีสำหรับการเริ่มต้นงานใหม่หรือย้ายเข้าบ้านใหม่ เพื่อนำมาซึ่งความสำเร็จและความมั่งคั่ง.
  3. วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 — ตั้งแต่เวลา 05:52 ถึง 16:48 น.การเลือกวันนี้อีกครั้งสะท้อนถึงความต้องการเสริมสร้างความมั่งคั่งและความสำเร็จให้ยาวนานยิ่งขึ้นในชีวิตครอบครัวของผู้ที่ย้ายเข้า.
  4. วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 — ตั้งแต่เวลา 05:53 ถึง 19:06 น.วันศุกร์ถือเป็นวันของความรักและความสวยงาม การย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและนำความสุขมาสู่ผู้อยู่อาศัย.
  5. วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 — ตั้งแต่เวลา 05:52 ถึง 09:05 น.วันจันทร์เป็นวันที่เกี่ยวข้องกับพระจันทร์ ซึ่งควบคุมเรื่องของอารมณ์และความรู้สึก การย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันนี้จะช่วยให้สมาชิกในบ้านมีอารมณ์ที่ดีและความรู้สึกสบายใจ.
  6. วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 — ตั้งแต่เวลา 05:52 ถึง 07:39 น.การเลือกวันพุธอีกครั้งทำให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับการตั้งรกรากใหม่ เชื่อมโยงกับความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารที่เอื้อต่อการเริ่มต้นใหม่ในบ้านใหม่.

การเลือกเวลาในแต่ละวันนั้น ตามความเชื่อโบราณมักจะเลือกช่วงที่เป็น “ช่วงเวลามงคล” ซึ่งถูกคำนวณตามตำราโหราศาสตร์ไทย เพื่อให้ตรงกับช่วงเวลาที่มีพลังบวกสูงสุด ช่วยเสริมสิริมงคลให้กับผู้ที่ย้ายเข้าอยู่. การเลือกช่วงเวลาเหล่านี้ต้องพิจารณาหลายปัจจัยรวมถึงตำแหน่งของดวงดาวและการวางตำแหน่งทางดาราศาสตร์ ซึ่งมีผลต่อพลังงานทางจิตวิญญาณและความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัย.