ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รัฐบาลขยายเวลาช่วยค่าไฟ-ค่าน้ำ ไปอีก 1 ปี
September 22, 2020

รัฐบาลขยายเวลาช่วยค่าไฟ-ค่าน้ำ ไปอีก 1 ปี

ครม.ได้เห็นชอบในหลักการมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายนนี้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่อง
อ่านข้อมูลทั้งหมด