คำค้นข้อมูล: บางตะบูน

บ้านแหลม บางตะบูน

บ้านแหลม บางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี คุมเข้มห้ามก่อสร้างอสังหาฯ

แหล่งข่าวจากกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยกับ “โลกวันนี้” ว่ากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศบังคับใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคมที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท รวมทั้งการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อมในท้องที่ตำบลบางตะบูน และตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ให้สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมในอำเภอบ้านแหลมในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า

อ่านต่อเพิ่มเติม