คำค้นข้อมูล: ดัดแปลงอาคาร

โครงสร้างอาคาร แปลงอาคาร

กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในจังหวัดจันทบุรี

แหล่งข่าวจากเทศบาลตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า นายนิคม บ่อหลี นายกเทศมนตรีตำบลซึ้ง ได้เซ็นลงนามประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลซึ้ง เรื่อง “กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา เพื่อคุมการก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆในพื้นที่เทศบาลในระหว่างที่ยังไม่มีการบังคับใช้ผังเมืองรวมเมืองขลุง

อ่านต่อเพิ่มเติม