คำค้นข้อมูล: ดอกเบี้ย ธอส.

ดอกเบี้ย ธอส.

ธอส. ลดดอกเบี้ยเงินกู้ 0.125% เพื่อลดภาระหนี้ลูกค้าผ่อนบ้าน

ธอส. ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไป (MRR) ลงอีก 0.125% ต่อปี จากเดิม 7.25% ต่อปี ปรับลดลงเหลือ 7.125% ต่อปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป

อ่านต่อเพิ่มเติม