คำค้นข้อมูล: กรมที่ดิน

กรมที่ดินเผยตัวเลขโครงการแนวราบ

กรมที่ดินเผยตัวเลขโครงการแนวราบ 74,852 ยูนิต ช่วง 10 เดือนของปี 2555

กรมที่ดินเผยตัวเลขโครงการแนวราบ 74,852 ยูนิต ช่วง 10 เดือนของปี 2555 ทาวน์เฮาส์กินส่วนแบ่ง 42.84% บ้านเดี่ยว 29.95% และบ้านแฝด 16.70% ส่วนยอดจัดสรรเดือน ต.ค. ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ ก.ย.

อ่านต่อเพิ่มเติม