ให้เช่าทีดิน

0฿

ข้อมูลผู้ประกาศ # ชื่อผู้ประกาศ: จิรายุทธ ประเจิดหล้า โทรศัพท์ : 02-397-410 อีเมล : [email protected]

ให้เช่าที่ดิน 8 ไร่ พร้อมอาคาร ติดถนนศรีนครินทร์

ใกล้ถนนบางนา-ตราด ก.ม.4

ที่ดิน 8 ไร่พร้อมอาคาร ให้เช่า

โทร 02-397-4104, 089-203-4456

[email protected]

1. อัตราค่าเช่าเป็นรายเดือน, ค่าหน้าดิน

อัตราค่าเช่าต่อเดือน

ปีที่ 1: 500,000 บาท

ปีที่ 2–4: 1,000,000 บาท

ปีที่ 5–7: 1,200,000 บาท

ปีที่ 8–10: 1,400,000 บาท

ปีที่ 11–13: 1,700,000 บาท

ปีที่ 14–16: 2,100,000 บาท

ปีที่ 17–19: 2,500,000 บาท

ปีที่ 20: 3,000,000 บาท

อัตราค่าหน้าดิน

ระยะเวลา 5 ปี = 15 ล้านบาท

ระยะเวลา 10 ปี = 30 ล้านบาท

ระยะเวลา 15 ปี = 45 ล้านบาท

ระยะเวลา 20 ปี = 60 ล้านบาท

2. ที่ตั้ง ขนาด และรูปร่างของที่ดิน

2.1 ที่ตั้ง

ที่ดินติดถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออกไปถนนบางนา-ตราด กม. 4 ใกล้กับโรงแรมสร้างใหม่ Maple Hotel ตรงข้ามแขวงการทางสมุทรปราการ ติดกับบริษัทนิสสัน ถนนบางนา-ตราด

2.2 จำนวนเนื้อที่ ขนาด

ที่ดินประกอบด้วยโฉนดที่ดิน 2 แปลง คือ

1 โฉนดเลขที่ 127512 เนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 37 ตารางวา

2 โฉนดเลขที่ 95903 เนื้อที่ 3 ไร่ 13 งาน 44 ตารางวา

รวม 2 แปลง เนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา (3181 ตารางวา)

ด้านหน้า (ทิศตะวันตก) ติดถนนศรีนครินทร์ กว้างประมาณ 113 เมตร

ด้านข้าง (ทิศเหนือ) ติดซอยสมิงราชาเทวะ ยาวประมาณ 146 เมตร

ด้านหลัง (ทิศระวันออก) ติดซอยประเจิดหล้า ยาวประมาณ 80 เมตร

ด้านข้าง (ทิศใต้) ติดกับบริษัท นิสสัน ถนนบางนา-ตราด ประมาณ กม. 4

จุดเด่น

1.ที่ดินแปลงนี้การคมนาคมสะดวก

ด้านหน้าทิศตะวันตก: ติดถนนศรีนครินทร์ ห่างจากถนนบางนา-ตราด ระหว่างกิโลเมตรที่ 4 เพียง 80 เมตร

ด้านทิศใต้: ติดถนนซอยสมิงราชาเทวะ (ถนนส่วนบุคคล)

ด้านทิศตะวันออก: ติดถนนซอยประเจิดหล้า (บางนา-ตราด 35)

ซึ่งเป็นเส้นทางลัดจากถนนบางนา-ตราด ไปถนนศรีนครินทร์ และจากถนนศรีนครินทร์ไปบางนา-ตราดได้

2.ตัวอาคารเป็นอาคารชั้นเดียว ใต้ถุนสูง เป็นอาคารขนาดใหญ่ มีพื้นที่ 8903.28 ตารางเมตร เป็นพื้นที่สรรพสินค้า 5204 ตารางเมตร พื้นที่ภัตตาคาร 444.50 ตารางเมตร

ใต้ถุนอาคารเป็นพื้นที่จอดรถยนต์และทางวิ่ง 11771.34 ตารางเมตร

3.แม้อาคารมีอายุ 20 ปี โครงสร้างยังแข็งแรง หากได้รับการปรับปรุงจะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า ในกรณีไม่ต้องการอาคารเดิม จะสร้างอาคารใหม่ ที่ดินเป็นที่ดินพัฒนาแล้ว ถมดินแล้ว เชื่อมทางระหว่างที่ดินกับทางหลวงแล้ว ดำเนินการปลูกอาคารได้เลย

4.เป็นพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว มีการเชื่อมต่อระหว่างที่ดินกับถนนศรีนครินทร์ มีป้ายรถเมล์ประจำทางหน้าที่ดิน ณ ถนนศรีนครินทร์ และป้ายรถเมล์ถนนบางนา-ตราด ห่างจากที่ดินประมาณ 120 เมตร (หน้าบริษัทนิสสัน)

ข้อจำกัด : ปัจจุบันที่ดินแปลงนี้อยู่ระหว่างสัญญาเช่ากับบริษัทเดิม ซึ่งจะหมดสัญญาวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 การทำสัญญาใหม่ในที่ดินพร้อมอาคารจะเริ่มได้ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2555

Ad Reference ID: 60355e2aae9ba228

ไม่มีคำค้น

325 ผู้เข้าชมทั้งหมด, 1 วันนี้