เมืองไทยประกันภัย เทเวศประกันภัย เรียงคิวจ่ายค่าสินไหมกรณีเผาบ้านเผาเมือง!

ประกันภัย สินไหมทดแทน จลาจล

เทเวศประกันภัยเตรียมประสานงานรีอินชัวเรอร์ในต่างประเทศ หลังศาลแพ่งสั่งจ่ายสินไหมเซ็นทรัล 1.9 พันล้านบาท ระบุเป็นการก่อจลาจล

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่ศาลแพ่งในคดีหมายเลขดำที่ ผบ. 1212/2554 ระหว่าง บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด โจทก์ และ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บริษัท เทเวศฯ) จำเลย ได้มีคำพิพากษาในวันที่ 5 มีนาคม 2556 ให้บริษัท เทเวศฯ รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ จำนวนรวม 1,977 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 บริษัท เทเวศฯ ขอเรียนชี้แจงว่า คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความวุ่นวายในบ้านเมืองอันส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ บริเวณสี่แยกราชประสงค์ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 และอาคารศูนย์การค้าดังกล่าวในโซนห้างสรรพสินค้า เซนได้ทำประกันไว้กับบริษัทเทเวศฯ จำนวน 2 กรมธรรม์ คือ กรมธรรม์ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยก่อการร้าย

เหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความสูญเสียและเสียหายต่อผู้เอาประกันจำนวนมาก และไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าสาเหตุของความเสียหายนั้นเป็นผลมาจากภัยในลักษณะใด และอยู่ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ฉบับใด ดังนั้น ผู้เอาประกันภัยจึงได้นำเรื่องเข้าสู่กระบวนการทาง ศาลเพื่อหาข้อยุติ จนกระทั่งในวันนี้ (5 มีนาคม 2556) ศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาให้บริษัท เทเวศฯ รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อโจทก์ตามกรมธรรม์ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยก่อการร้าย เนื่องจากศาลเห็นว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นจลาจล ไม่เป็นการก่อความไม่สงบของประชาชนถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล ไม่เป็นการก่อการร้าย และศาลให้กรมธรรม์ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน เข้ารับผิดชอบก่อนแล้วกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยก่อการร้ายจึงค่อยรับผิดชอบตามลำดับ

ณ ขณะนี้ บริษัท เทเวศฯ ยังไม่ได้รับสำเนาคำพิพากษาฉบับสมบูรณ์ ดังนั้น จึงยังไม่สามารถแจ้งเหตุผลและรายละเอียดของคำพิพากษาดังกล่าวได้

อย่างไรก็ตาม บริษัท เทเวศฯ ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัท เทเวศฯ ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยด้วยหลักธรรมาภิบาลเสมอมา และเคารพในคำวินิจฉัยของศาล แต่เนื่องจากคดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด และในการรับประกันภัยตามกรมธรรม์ทั้งสองฉบับนี้ บริษัท เทเวศฯ ได้กระจายความเสี่ยงโดยจัดให้มีการประกันภัยต่อไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Re-insurer) หลายบริษัท ดังนั้น บริษัท เทเวศฯ จึงจำเป็นต้องปรึกษาและประสานงานกับบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) เพื่อขอแนวทางในการดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ บริษัท เทเวศฯ ขอเรียนว่า กรณีเพลิงไหม้อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ บริษัทฯ มิได้เพิกเฉยต่อผู้เอาประกันภัย ได้ตั้งสำรองค่าสินไหมทดแทนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฐานะการเงินของบริษัทฯ ยังคงมีความมั่นคง ดังนั้น คำพิพากษาดังกล่าวจึงไม่มีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัท เทเวศฯ แต่อย่างใด

คดีแดงเผาเมืองสะเทือนเมืองไทยประกันภัย ศาลแพ่งสั่งจ่ายสินไหมให้จุฬา 1.7 พันล้านบาท กรณีโรงหนังสยามถูกเผาช่วงชุมนุมปี”53 เข้าข่าย”จลาจล”

ศาลแพ่ง พิพากษาให้ บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จ่ายค่าสินไหมชดแทนให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามสัญญาประกันอัคคีภัยอาคารพาณิชย์ ในศูนย์การค้าสยามสแควร์ จำนวน 53 คูหา จากกรณีที่เกิดเพลิงไหม้โรงภาพยนตร์สยาม เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 ภายหลังการกระชับพื้นที่ของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ในการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)

โดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การชุมนุมของกลุ่ม นปช. จนนำมาสู่การสลายการณ์ชุมนุมและเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงภาพยนตร์สยาม ไม่ได้เป็นการก่อความไม่สงบที่เข้าข่ายคำว่า “ก่อการร้าย” แต่เป็นเหตุความปั่นป่วนวุ่นวายที่อยู่ในความหมายของคำว่า “จลาจล” อันเป็นข้อยกเว้นความคุ้มครองตามกรมธรรม์อัคคีภัย จำนวน 3 ฉบับ

แต่ประกันอัคคีภัยอีก 2 ฉบับ ไม่มีข้อยกเว้น จึงพิพากษาให้ บริษัทเมืองไทยประกันภัย ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าสินไหมทดแทนอัคคีภัย ของอาคารพาณิชย์ ทั้ง 2 คูหา จำนวน 1,780,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2553

[code]ที่มา : bangkokbiznews http://bit.ly/13DHbX1, http://bit.ly/13DHVvn [/code]