ส่อแววปีหน้า 2556 อสังหาริมทรัพย์แนวโน้นต่างจังหวัดคึกคัก!!

แนวโน้นอสังหาริมทรัพย์ปี 2556

นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน กล่าวว่า ในปี 2556 แนวโน้มตลาดรับสร้างบ้านจะเติบโตต่อเนื่อง ที่อัตราประมาณ 5-10% โดยคาดว่ามูลค่าตลาดจะมากกว่า 1 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มูลค่าตลาดรับสร้างบ้านมีประมาณ 9,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ตลาดรับสร้างบ้านจะขยายตัวออกไปยังภูมิภาคชัดเจน โดยในปี 2555 มีผู้ประกอบการจำนวน 144 ราย (ที่มีรูปแบบชัดเจนและทำตลาดอย่างต่อเนื่อง) โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่กทม. และปริมณฑลจำนวนประมาณ 69 ราย และที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในต่างจังหวัด จำนวนประมาณ 75 ราย

สำหรับตลาด “บ้านสร้างเอง” ทั่วประเทศปี 2555 มีมูลค่าประมาณ 120,000 ล้านบาท โดยแชร์ส่วนแบ่งตกเป็นของผู้รับเหมารายย่อยเป็นหลัก ขณะที่ตลาด “รับสร้างบ้าน” ทั้งในกทม. และปริมณฑล รวมทั้งต่างจังหวัดมีมูลค่ารวมกันราว 9,000 ล้านบาท แต่คาว่าปีหน้าจะเพิ่มอีกอีกราว 10% เป็นมากกว่า 1 หมื่นล้านบาทดังกล่าว

โดยปัจจัยหลักๆ เป็นเพราะการขยายตลาดออกไปทั่วประเทศมากขึ้น ในส่วนของสมาคมฯ เองตั้งเป้าไว้จะผลักดันให้มูลค่าตลาดรับสร้างบ้านในอีก 3 ปีข้างหน้า หรือภายในปี 2558 มีมูลค่าเพิ่มเป็น 15,000 ล้านบาท

โดยเฉพาะตลาดรับสร้างบ้านในเขตกทม. และปริมณฑล คาดว่าจะเติบโตได้ดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 เป็นเพราะผู้บริโภคเลิกกังวลเรื่องปัญหาน้ำท่วมซ้ำ เห็นได้จากกำลังซื้อที่กลับมาใหม่ในช่วงไตรมาสสุดท้ายปี 2555

ดังนั้น กลยุทธ์สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันปี 2556 น่าจะเป็นเรื่องของ นวัตกรรมก่อสร้างและระบบก่อสร้างกึ่งสำเร็จรูป, การรับรู้และความน่าเชื่อถือในฐานะแบรนด์ผู้นำ และพื้นที่ให้บริการที่ครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด