สินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยกู้ใหม่ปีนี้ทะลุ 400,000 ล้านบาท ผลจากโครงการซอฟต์โลน

โครงการซอฟต์โลน

ศูนย์ข้อมูลฯชี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยกู้ใหม่ปีนี้ทะลุ 400,000 ล้านบาท ผลจากโครงการซอฟต์โลนที่มีประชาชนแห่กู้ ส่วนเกณฑ์ LTV บังคับใช้ 1 ม.ค. 2556 กระตุ้นซื้อขายบ้านจัดสรรช่วงปลายปีนี้

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า หลังจากที่สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยไปประมาณ 377,200 ล้านบาทเมื่อปี 2553 และเมื่อปี 2554 ยอดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ยังคงสูงถึงประมาณ 375,500 ล้านบาท โดยเป็นการปล่อยมากใน 3 ไตรมาสแรกก่อนภาวะอุทกภัย ทั้งนี้ มีการแข่งขันในตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยรุนแรงในภาคธนาคารพาณิชย์ช่วงไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ของปี 2554

ทั้งนี้ คาดว่าการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินในปี 2555 มองทั้งปีตัวเลขการปล่อยสินเชื่อใหม่จะทะลุ 400,000 ล้านบาท (รวมสินเชื่อรีไฟแนนซ์ทั้งระบบประมาณ 10%) ซึ่งสาเหตุที่สินเชื่อขยายตัวมากขึ้นเนื่องจากส่วนหนึ่งเป็นผลจากโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟท์โลน) ของรัฐบาลร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ทำให้ประชาชนแห่กู้ซื้อบ้านกันมากขึ้น สำหรับในครึ่งแรกของปี 2555 (ข้อมูลล่าสุดที่จัดเก็บได้) สถาบันการเงินทุกประเภทปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยรวมกันประมาณ 200,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% จากยอดรวมประมาณ 181,600 ล้านบาท ในครึ่งแรกของปี 2554

ขณะที่ยอดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ในครึ่งแรกปี 2555 แยกเป็นส่วนของธนาคารพาณิชย์ประมาณ 59% ของทั้งหมด ที่เหลือ 41% เป็นส่วนของธนาคารของรัฐ สำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยคงค้างที่มียอดประมาณ 1,878,200 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2553 ปรับเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 2,154,600 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2555

ส่วนสถานการณ์ปัจจุบันตลาดที่อยู่อาศัยในช่วงปลายไตรมาส 3 ของปี 2555 ได้รับผลกระทบเชิงจิตวิทยาจากสภาพภูมิอากาศทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล และต่างจังหวัด ทำให้การขายชะลอลง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดปรับเกณฑ์สัดส่วนการให้สินเชื่อต่อมูลค่าที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน หรือเกณฑ์ LTV (Loan-to-Value Ratio) สำหรับบ้านจัดสรร ให้เริ่มต้นบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2556 ซึ่งอาจช่วยให้การซื้อขายบ้านจัดสรรดีขึ้นบ้างในช่วงปลายปีนี้

นอกจากนี้หลังจากที่มีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และจังหวัดภูเก็ตไปแล้วในปีนี้ รัฐบาลกำหนดปรับค่าแรงขั้นต่ำในจังหวัดอื่นๆที่เหลือทั้งหมดในวันที่ 1 มกราคม 2556 ซึ่งจะเป็นปัจจัยลบด้านต้นทุนการก่อสร้างของผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูมิภาค เนื่องจากฐานค่าจ้างเดิมต่ำกว่าในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล แต่ในขณะเดียวกันจะเป็นปัจจัยบวกต่อแรงงานระดับล่างและตลาดที่อยู่อาศัยระดับล่าง