ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯเผยผลสำรวจดัชนีเชื่อมั่นอสังหาฯ ไตรมาส 4 ปี สูงกว่าไตรมาส

สัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า จากการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย 166 บริษัท ประจำไตรมาส 4 ปี 2555 พบความเชื่อมั่นอยู่ที่ 56.8 ถือว่าสูงสุดในรอบ 3 ปี และเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส 3ปี 2555 ที่ดัชนีมีค่าเท่ากับ 51.3 และเพิ่มขึ้นจากค่าดัชนี 37.2 ในไตรมาสเดียวกันของปี2554 ซึ่งเป็นช่วงเกิดวิกฤตน้ำท่วม

ทั้งนี้ เมื่อแยกดัชนีความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กับนอกตลาดหลักทรัพย์ พบว่า ความเชื่อมั่นปรับเพิ่มขึ้นทั้งสองส่วน กล่าวคือ บริษัทจดทะเบียนความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นมาก โดยค่าดัชนีเท่ากับ 64.3 ปรับเพิ่มขึ้นจากค่าดัชนี 54.9 ในไตรมาสที่แล้ว ถือเป็นค่าดัชนีสูงสุดในรอบ 3 ปีเช่นกัน ขณะที่บริษัทไม่ได้จดทะเบียน มีค่าดัชนีเท่ากับ 49.4 ปรับเพิ่มขึ้นจากค่าดัชนี 47.8 ในไตรมาสที่แล้ว

นายสัมมา ยังกล่าวอีกว่า การที่ดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวสูงขึ้นโดยภาพรวม สะท้อนมุมมองจากด้านบวกทุกหมวด ทั้ง ผลประกอบการ ยอดขาย การจ้างงาน และการเปิดโครงการใหม่หรือเฟสใหม่ ยกเว้นในหมวดต้นทุนการประกอบการและการลงทุน

เช่นเดียวกับดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนข้างหน้าถึงเดือนมิ.ย.56 มีค่าเท่ากับ 71.0 ปรับเพิ่มขึ้นจากค่าดัชนี 69.6 ในไตรมาสที่แล้ว และเพิ่มจากค่าดัชนี 60.8 ในไตรมาสเดียวกันของปี 2554 นับเป็นค่าดัชนีความคาดหวังสูงที่สุดนับตั้งแต่ศูนย์ข้อมูลฯจัดทำข้อมูลค่าดัชนีนี้มา โดยในส่วนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีค่าดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนข้างหน้า เท่ากับ 77.7 ปรับเพิ่มขึ้นจากค่าดัชนี 75.0 ในไตรมาสที่แล้ว ส่วนบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ มีค่าดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนข้างหน้า เท่ากับ 64.4 ปรับเพิ่มขึ้นจากค่าดัชนี 64.1 .ในไตรมาสที่แล้ว เนื่องจากผู้ประกอบการมีความคาดหวังที่ดีขึ้นต่ออนาคตอีกครึ่งปีข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และรายใหญ่มีความเชื่อมั่นทั้งในปัจจุบันและความคาดหวังในอนาคตสูงกว่าผู้ประกอบการรายย่อยและรายกลาง เนื่องจากความได้เปรียบในการครองส่วนแบ่งการตลาด เห็นได้จากสัดส่วนโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ในปี 2555 บริษัทจดทะเบียนมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 60%