ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เผยคอนโดแห่เปิดตัว รัชดาฯ-ลาดพร้าว อนาคตกลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่

ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ในอนาคตทำเลย่านรัชดาภิเษก-ลาดพร้าวจะกลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ เนื่องจากกำลังมีการก่อสร้างที่ตั้งหน่วยงานและธุรกิจขนาดใหญ่หลายแห่ง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทประกันชีวิตรายใหญ่ บริษัทจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีชื่อเสียง และยังมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่เปิดทำการแล้ว อีกทั้งจะมีการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ คือ มักกะสันคอมเพล็กซ์ ทั้งหมดนี้จะส่งผลให้เกิดแหล่งงานขนาดใหญ่ดึงดูดผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดคอนโดมิเนียม

ฝ่ายวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์ข้อมูลฯ ได้ให้รายละเอียดผลสำรวจตลาดอาคารชุดในรัศมีประมาณ 500 เมตรจากแนวรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9–สถานีพหลโยธิน พบว่ามีโครงการอาคารชุดเปิดตัวใหม่ตั้งแต่ปี 2552 ถึงสิ้นสุดเดือนตุลาคม 2555 ทั้งสิ้นประมาณ 43 โครงการ รวมประมาณ 18,100 หน่วย (เป็นโครงการที่เปิดในปีนี้ 6 โครงการ รวมประมาณ 3,400 หน่วย)

จากโครงการและหน่วยทั้งหมดนี้ แบ่งเป็นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 24 โครงการ รวมประมาณ 8,300 หน่วย อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 17 โครงการ ประมาณ 8,700 หน่วย และยังไม่ก่อสร้างอีก 2 โครงการ ประมาณ 1,100 หน่วย โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จทุกโครงการภายในปี 2558

ทั้งนี้ จากโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 24 โครงการนั้น เป็นโครงการที่ขายหมดแล้ว 11 โครงการ ส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 17 โครงการนั้น เป็นโครงการที่ขายหมดแล้ว 3 โครงการ

จำนวนหน่วยในผังโครงการทั้งหมดนี้ มียอดจองหรือขายแล้วกว่า 15,500 หน่วย  คิดเป็นประมาณร้อยละ 86 ของหน่วยในผังทั้งหมด โดยโครงการจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Companies) และบริษัทในเครือ มีทั้งสิ้นประมาณ 21 โครงการ มีจำนวนห้องชุดคิดเป็นร้อยละ 63 ของหน่วยทั้งหมด ในขณะที่โครงการจากผู้ประกอบการนอกตลาดหลักทรัพย์มีประมาณ 22 โครงการ แต่มีจำนวนห้องชุดรวมเพียงร้อยละ 37 ของหน่วยทั้งหมด

หากแบ่งตามแนวถนน พบว่าผู้ประกอบการนิยมเปิดโครงการอาคารชุดมากที่สุด คือ บริเวณถนนรัชดาภิเษก มีโครงการอาคารชุดเปิดใหม่รวมทั้งสิ้น 24 โครงการ จำนวนหน่วยรวมประมาณ 7,700 หน่วย มียอดจองหรือยอดขายแล้วประมาณร้อยละ 82 ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 79,100 บาทต่อตารางเมตร ในจำนวนนี้เป็นโครงการของผู้ประกอบการในตลาดและบริษัทในเครือรวม 13 โครงการ จำนวนหน่วยรวมประมาณ 5,800 หน่วย

ขณะที่แนวถนนลาดพร้าวและถนนพหลโยธิน มีโครงการทั้งสิ้น 12 โครงการ จำนวนหน่วยประมาณ 5,700 หน่วย มียอดจองหรือยอดขายแล้วประมาณร้อยละ 94 ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 83,600 บาทต่อตารางเมตร โดยเป็นโครงการของผู้ประกอบการในตลาดประมาณ 6 โครงการ จำนวนหน่วยรวมประมาณ 4,400 หน่วย

สำหรับแนวถนนพระราม 9 มีโครงการทั้งสิ้น 7 โครงการ จำนวนหน่วยประมาณ 4,700 หน่วย มียอดจองหรือยอดขายแล้วประมาณร้อยละ 82 ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 81,100 บาทต่อตารางเมตร โดยเป็นโครงการของผู้ประกอบการในตลาด 2 โครงการ จำนวนหน่วยรวมประมาณ 1,200 หน่วย

ราคาที่ดินบนถนนรัชดาภิเษก อยู่ที่ประมาณ 400,000 บาทต่อตารางวา โดยราคาประเมินราชการอยู่ที่ 270,000 บาทต่อตารางวา ราคาที่ดินบริเวณถนนพระราม 9 อยู่ที่ประมาณ 330,000 บาทต่อตารางวา โดยราคาประเมินราชการอยู่ที่ 200,000 – 220,000 บาทต่อตารางวา ส่วนราคาที่ดินบริเวณถนนลาดพร้าว อยู่ที่ประมาณ 280,000 บาทต่อตารางวา โดยราคาประเมินราชการอยู่ที่ 180,000 – 190,000 บาทต่อตารางวา

ภาพรวมอุปสงค์ของผู้บริโภคยังดูดซับได้ดี สังเกตได้จากยอดจองหรือยอดขายของทุกโครงการในย่านนี้รวมกันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 86 อย่างไรก็ตาม หากมีการเปิดโครงการออกมาต่อเนื่องมากเกินไปอาจทำให้อัตราการดูดซับชะลอลง เว้นแต่การพัฒนาโครงการอาคารสำนักงานและโครงการเชิงพาณิชย์อื่นๆในบริเวณโดยรอบเกิดขึ้นเร็วจนสามารถสร้างแหล่งงานได้ทันที ซึ่งจะทำให้มีความต้องการที่อยู่อาศัยใกล้แหล่งงานเพิ่มขึ้นด้วย

[code]ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์[/code]