ราคาประเมินที่ดินจากกรมธนารักษ์ แนวรถไฟฟ้าราคาพุ่ง

เป็นที่ทราบกันดีว่าราคาประเมินที่ดินพื้นที่สีลมยังคงครองอันดับหนึ่งประมาณตารางวาละ 1 ล้านบาท ส่วนตารางวาที่ถูกสุดเพียงแค่ 25 บาทเท่านั้นในพื้นที่ต่างจังหวัด

ราคาประเมินที่ดินกรมธนารักษ์

ราคาประเมินที่ดินจากกรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลการประเมินราคาที่ดินใหม่  เพื่อเตรียมประกาศราคา ทั่วประเทศช่วงปลายปีนี้ ซึ่งเป็นการประเมินราคาที่ดินทุกๆ4 ปี ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาราคาที่ดินได้ปรับตัวสูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงจึงต้องมีการประเมินราคาใหม่

ในส่วนกลางราคาไม่น่าขยับขึ้นมากนัก เนื่องจากประเมินเป็นรายแปลงอยู่แล้ว แต่ต่างจังหวัดจะปรับขึ้นพอสมควร เมื่อมีการประเมินเป็นรายแปลง จากเดิมประเมินรายบล็อก ซึ่งได้ราคาประเมินออกมาค่อนข้างต่ำ และการประเมินเป็นรายแปลงจะได้ราคาใกล้เคียงความจริงมากกว่าด้วย แม้นายกรัฐมนตรีจะให้ชะลอภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไป ก็ไม่เกี่ยวกับการทำงานของกรมธนารักษ์ เนื่องจากกรมมีหน้าที่ประเมินราคาที่ดินให้สะท้อนความเป็นจริง เพื่อช่วยให้สามารถเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย เป็นฐานข้อมูลสำหรับการซื้อขายที่ดิน และให้สถาบันการเงินนำไปใช้ 1 ม.ค. 59 ปรับราคาประเมินใหม่

ทั้งนี้ ราคาประเมินที่ดิน  ซึ่งเป็นการ ประเมินราคาที่ดินในทุกรอบ 4 ปี จะนำมาใช้เป็นฐานในการคำนวณ  ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน,ภาษีเงินได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์, ภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมถึง  ใช้เป็นราคาอ้างอิงของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

การประเมินราคารอบใหม่พื้นที่ที่ราคาสูงสุดอยู่ที่สีลม มีราคาอยู่ที่ตารางวาละ 1 ล้านบาท จากเดิมตารางวาละ 8.5 แสนบาท เพราะเป็นพื้นที่ธุรกิจและเป็นพื้นที่ติดแนวรถไฟฟ้า และอันดับที่ 2 คือราชดำริมีราคาอยู่ที่ตารางวาละ 9 แสนบาท ที่ยังมีพื้นที่แปลงใหญ่อยู่มีศักยภาพในการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ที่ดินใกล้รถไฟฟ้าสามารถประเมินปรับเพิ่มใหม่ได้ทุกปีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยไม่ต้องรอให้ครบปี 2562

ราคาประเมินที่ดินแนวรถไฟ

ราคาประเมินที่ดินตามแนวรถไฟ

พื้นที่ที่มีผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในรอบ 16 ปี ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี โดยเฉพาะที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส ปรับขึ้นสูงกว่าราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าใต้ดิน เป็นผลจากโครงการรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นแนวเส้นทางที่ผ่านเข้าสู่พื้นที่ธุรกิจของกรุงเทพฯ

พื้นที่ตามแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีหมอชิต แบริ่ง และ ตากสิน มีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงที่สุด 115% จากปีฐาน 2543 ราคาที่ดินบริเวณถนนพหลโยธิน อยู่ที่ตารางวาละ 1.6 แสนบาท เป็น 2.7 แสนบาทในปัจจุบัน

ส่วนราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าใต้ดิน ช่วงหมอชิต-หัวลำโพง ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด 90%

ณะที่ ราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-บางซื่อ เปลี่ยนแปลง 100% เนื่องจากเป็นการเปิดพื้นที่พัฒนาใหม่ที่เชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพฯ กับปริมณฑล ซึ่งหลังจากมีโครงการรถไฟฟ้าเข้ามาส่งผลทำให้ราคาที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด อาทิ บริเวณถนนรัตนาธิเบศร์ จากเดิมราคาประเมินอยู่ที่ 40,000-50,000 บาทต่อตร.ว. ปัจจุบันราคาพุ่งเป็นหลักแสนบาทต่อตร.ว.

ผลกระทบต่อราคาซื้อขายที่ดินจริง

ราคาประเมินที่ดินใหม่ ไม่ได้มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายที่ดินจริงมากนัก เพราะราคาที่ดิน มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับซัพพลาย ดีมานด์ และความต้องการใช้ประโยชน์มากกว่า ขณะที่ราคาประเมินจะมีการเปลี่ยนแปลง 4 ปีครั้ง ซึ่งปัจจุบันราคาซื้อขายจริงก็สูงกว่าราคาประเมินมากส่วนในแง่ของต้นทุนของค่าธรรมเนียมการโอน หากเป็นรูปของบริษัทก็ไม่มีผลทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นแบบเป็นนัยยะสำคัญ เพราะ ค่าธรรมเนียมการโอน ผู้ซื้อและผู้ขายมักตกลงจ่ายกันคนละครึ่ง แต่หากเป็นบุคคลธรรมดา อาจจะได้รับผลกระทบมากกว่า ซึ่งต้องใช้ราคาประเมินเป็นฐานการคำนวณภาษี และใช้เป็นค่าธรรมเนียมการโอน

ทั้งนี้การประเมินราคาที่ดินใหม่ทั่วประเทศ 32 ล้านแปลง เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปภาษีและปรับปรุงข้อมูลของหน่วยงานราชการ ให้มีประสิทธิภาพทำให้ราคาที่ดินทั่วประเทศใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้น ส่งผลดีต่อ การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร ส่วนตำบล (อบต.), องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) โดยเฉพาะรายได้จากค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน รวมทั้งยังใช้เป็น ฐานข้อมูลเพื่อคำนวณอัตราภาษีกฎหมาย ใหม่ ทั้งภาษีมรดก ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น

Source :

  • ราคาที่ดินใกล้รถไฟฟ้าพุ่ง150%ทั้งประเทศขึ้น15%สีลมตร.ว.ละ1ล้าน via ryt9
  • กรมธนารักษ์คาดใช้ราคาประเมินใหม่ 1ม.ค.59 ชี้ที่ดินแนวรถไฟฟ้าดีดขึ้นแรง via ryt9
  • ราคาประเมินปีหน้าพุ่ง25% กรมธนารักษ์ เผยที่ดินแนวรถไฟฟ้าเพิ่ม 100% via reic
  • ราคาที่ดินประเทศไทย เตรียมปรับขึ้น 15% ในปี2559 via propertytoday