พื้นที่แนวรถไฟฟ้าหนุนคอนโดฯ ผุดเป็นดอกเห็ด!!

พื้นที่แนวรถไฟฟ้า

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตว่า รัฐบาลได้ประกาศยุทธศาตร์ประเทศในส่วนการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยจะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานประเทศ 2.2 ล้านล้านบาท ซึ่ง 80% ลงทุนระบบขนส่ง ทั้งรถไฟฟ้าสายใหม่ รถไฟความเร็วสูง และรถไฟรางคู่ ดังนั้น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะขยายตัวไปตามเส้นทางรถไฟฟ้า โดยจะทำให้เกิดพื้นที่ใหม่ๆ เกิดความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยตามสถานีและเส้นทางรถไฟฟ้าทั้งในเขต กทม. และปริมณฑลเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดโครงการรถไฟฟ้าขึ้นจะทำให้ที่ดินในเส้นทางและสถานีมีราคาแพงขึ้นจนไม่สามารถพัฒนาที่อยู่อาศัยแนวราบ ทั้งทาวน์เฮาส์และบ้านเดี่ยวได้ การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยตามแนวรถไฟฟ้าจึงจะเป็นคอนโดมิเนียม ส่วนที่อยู่อาศัยแนวราบจะขยับออกไปห่างจากแนวรถไฟฟ้า และทำให้การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวไปภูมิภาคในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค เช่น อุดรธานี และพิษณุโลก