คอนโดชลบุรี และคอนโดหัวหิน ผู้ประกอบต้องระวังการแข่งขันและอุปทานที่มากขึ้น

คอนโดริมทะเล

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 มีโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล รวม 274 โครงการ จำนวน 73,000 หน่วย แยกเป็นบ้านจัดสรร 153 โครงการ จำนวน 24,600 หน่วยและอาคารชุด 121 โครงการ จำนวน 48,400 หน่วย

สำหรับจำนวนบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่24,600 หน่วย ลดลงร้อยละ 29 จาก 34,200 หน่วย (195 โครงการ) ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2554  หากแยกตามประเภทบ้านแบ่งเป็น

ทาวน์เฮาส์ ร้อยละ 53 บ้านเดี่ยวร้อยละ35 บ้านแฝดและอาคารพาณิชย์พักอาศัยร้อยละ 12 หากแยกตามระดับราคาบ้านจัดสรรที่เปิดขายใหม่ พบว่า ระดับราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท ร้อยละ 6 , ระดับราคา 1-1.99 ล้านบาทร้อยละ 20 , ระดับราคาต่ำกว่า 2-2.99 ล้านบาทร้อยละ 26 , ระดับราคาต่ำกว่า 3-4.99 ล้านบาทร้อยละ 31 , ระดับราคาต่ำกว่า 5-7.49 ล้านบาทร้อยละ 8 , ระดับราคา 7.5 ล้านบาทขึ้นไป ร้อยละ 9

ส่วนห้องชุดเปิดขายใหม่ 48,400 หน่วยนั้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 42 จากระดับ 32,500 หน่วย(จาก 83 โครงการ) ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2554 ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑลมีหน่วยห้องชุดเปิดขายใหม่จำนวนมากในปีนี้ ได้แก่ โซนรัชดาภิเษก (เขตห้วยขวาง-จตุจักร-ดินแดง)ซึ่งมีหน่วยเปิดขายใหม่เกือบ 10,000 หน่วยนอกจากนี้ยังมีโซนสุขุมวิทตอนปลายต่อเนื่องกับโซนจังหวัดสมุทรปราการ และโซนจังหวัดนนทบุรี

ขณะเดียวกัน ในแง่ระดับราคาห้องชุดที่เปิดขายใหม่ พบว่าระดับราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาทร้อยละ 16 , ระดับราคา 1-1.99 ล้านบาทร้อยละ 45 , ระดับราคา 2-2.99 ล้านบาทร้อยละ 19 , ระดับราคา  3-4.99 ล้านบาทร้อยละ 12 , ระดับราคา 5-7.49 ล้านบาทร้อยละ 5 , ระดับราคา 7.5 ล้านบาทขึ้นไป ร้อยละ 3

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าห้องชุดเปิดขายใหม่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑลในปี 2555 มีขนาดพื้นที่ต่อหน่วยลดลงมาก โดยขนาดพื้นที่เล็กลงช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถตรึงราคาต่อหน่วยไว้ที่ระดับ 1 ล้านบาทเศษได้ ในสภาวะที่ต้นทุนที่ดิน วัสดุก่อสร้าง และค่าจ้างแรงงานเพิ่มสูงขึ้นห้องชุดขนาดเล็กที่สุดในขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 21 ตารางเมตร และห้องชุดที่มีขนาดต่ำกว่า 30 ตารางเมตรมีมากถึงร้อยละ 65 ของห้องชุดเปิดขายใหม่ทั้งหมดในปีนี้

สรุปได้ว่า ในไตรมาสแรกที่ผ่านมาผู้ประกอบการส่วนใหญ่เน้นการเปิดโครงการอาคารชุดมากกว่าแนวราบ สัดส่วนการเปิดหน่วยห้องชุดมีมากกว่าหน่วยบ้านจัดสรรประมาณ 2 เท่าตัว

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่ายอดเปิดขายหน่วยห้องชุดมีมากถึง 21,900 หน่วยในไตรมาสแรก แต่ลดลงเหลือ 14,400 หน่วยในไตรมาส 2 และ 12,100 หน่วยในไตรมาส 3 ตามลำดับ สวนทางกับยอดเปิดขายหน่วยบ้านจัดสรรใหม่ซึ่งมีเพียงประมาณ 6,900 หน่วยในไตรมาสแรก และ 6,500 หน่วยในไตรมาส 2 แต่เพิ่มขึ้นเป็น 11,200 หน่วยในไตรมาส 3 ทั้งนี้ปัจจัยหลักน่าจะมาจากการคลายความกังวลเรื่องอุทกภัยใหญ่เมื่อระยะเวลาผ่านพ้นไป

ศูนย์ข้อมูลฯคาดว่าทั้งปี 2555 น่าจะมีห้องชุดเปิดขายใหม่ประมาณ 60,000 หน่วยเกือบเท่ากับปี 2553 ซึ่งมีการเปิดขายใหม่ประมาณ 64,000 หน่วย และมากกว่าปี 2554 ซึ่งมีการเปิดขายใหม่ประมาณ 42,300 หน่วย

สำหรับโครงการแนวราบหรือบ้านจัดสรรใหม่นั้น คาดว่าทั้งปี 2555 น่าจะมีเปิดขายใหม่ประมาณ 36,000 หน่วย ซึ่งลดลงจากที่เปิดขายใหม่ประมาณ 56,000 หน่วยในปี 2553 และ40,300 หน่วยในปี 2554

ส่วนโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ ในต่างจังหวัด ผู้ประกอบการจากส่วนกลางหลายราย ได้ขยายการดำเนินงานออกไปเปิดขายโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ในจังหวัดภูมิภาคมากขึ้นโดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรี ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อเนื่องอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีโครงการอาคารชุดเกิดขึ้นจำนวนมาก

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการจากส่วนกลางยังมีแผนเปิดโครงการอาคารชุดหรือโครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดใหญ่อื่นๆ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานีและหาดใหญ่ สงขลา

อย่างไรก็ตามในจังหวัดชลบุรี มีโครงการอาคารชุดเปิดขายใหม่จำนวนมาก คาดว่าทั้งปีจะมีไม่ต่ำกว่า 13,000 หน่วย ขณะที่ในพื้นที่หัวหิน-ชะอำ จะมีโครงการอาคารชุดเปิดขายใหม่เกือบ 10,000 หน่วย ผู้ประกอบการจึงควรระมัดระวังต่อสภาพการแข่งขันและอุปทานที่มีมาก

[code]ที่มา: หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการรายวัน[/code]