กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในจังหวัดจันทบุรี

โครงสร้างอาคาร แปลงอาคาร

แหล่งข่าวจากเทศบาลตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า นายนิคม บ่อหลี นายกเทศมนตรีตำบลซึ้ง ได้เซ็นลงนามประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลซึ้ง เรื่อง “กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา เพื่อคุมการก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆในพื้นที่เทศบาลในระหว่างที่ยังไม่มีการบังคับใช้ผังเมืองรวมเมืองขลุง

สำหรับพื้นที่ที่ควบคุมการก่อสร้างอาคารตามเทศบัญญัติฉบับดังกล่าวมี 2 บริเวณคือ บริเวณที่ 1 และ 2 โดยบริเวณที่ 1 ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร 10 ประเภท เช่น โรงงานทุกประเภท สถานที่บรรจุก๊าซ คลังน้ำมันเชื้อเพลิง อาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร และบริเวณที่ 2 ห้ามก่อสร้างอาคาร 8 ประเภท เช่น โรงงาน โรงแรม อาคารขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่รวมกัน 2,000 ตารางเมตร ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว และอาคารชุด หอพัก หรืออาคารอยู่อาศัยรวม

ที่มา : http://www.dailyworldtoday.com/columblank.php?colum_id=80720