กรุงเทพฯ เปิดให้แสดงความคิดเห็นผังเมืองฉบับใหม่

ผังเมืองกรุงเทพ

นายเกรียงพล พัฒนรัฐ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับใหม่ ปรับปรุงครั้งที่ 3 ว่า ภายหลังเมื่อกฎกระทรวงฯ ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว สำนักผังเมืองเตรียมเปิดศูนย์บริการข้อมูลผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ คาดว่าจะเป็นวันที่ 16 พฤษภาคม ประมาณ 1 เดือน เพื่อให้ประชาชน เอกชน ผู้ประกอบการสามารถขอข้อมูล หรือร้องทุกข์เกี่ยวกับผังเมืองฉบับใหม่ โดยจะมีนักผังเมือง นักวิเคราะห์ผังเมือง และสถาปนิกที่มีความเข้าใจกฎกระทรวงมาอยู่ประจำศูนย์เพื่อให้คำชี้แจงถึงร่างผังเมืองทุกกรณี ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ที่ชั้น 1 สำนักผังเมือง ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง

ทั้งนี้ ผังเมืองสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ตายตัว โดยการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ฉบับแรกเมื่อปี 2535 ถึงฉบับนี้เป็นการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเมืองกรุงเทพฯ แต่ทุกอย่างจะไม่ดำเนินการโดยฉับพลัน เพราะจะกระทบกับประชาชนอย่างสูง ซึ่งนักวิชาการได้ให้ความเห็นว่าการทำผังเมืองเป็นความสมดุลบนความขัดแย้ง ทำให้ที่ผ่านมาการทำร่างผังเมืองต้องผ่านการหารือสาธารณะ ก็มีกลุ่มเห็นต่างและเห็นด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการประกาศใช้ สำนักผังเมืองจะประเมินผลจากความเห็นของประชาชนที่แสดงกลับมา ว่ามีความเดือดร้อน หรือมีประโยชน์ในจุดใด

“กรุงเทพฯเป็นมหานครมา 200 ปี แต่เพิ่งมามีกฎหมายผังเมืองเมื่อปี 2535 โดยผังเมืองฉบับนี้ให้กรุงเทพฯมีสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ซึ่งอีก 5 ปีคาดว่าจากการเติบโตในจ.ฉะเชิงเทรา และชลบุรี จะมีการขยายตัวของประชาชนไปทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯมากกว่าฝั่งตะวันตก”นายเกรียงพลกล่าว