กรมที่ดินเผยตัวเลขโครงการแนวราบ 74,852 ยูนิต ช่วง 10 เดือนของปี 2555

กรมที่ดินเผยตัวเลขโครงการแนวราบ

กรมที่ดินเผยตัวเลขโครงการแนวราบ 74,852 ยูนิต ช่วง 10 เดือนของปี 2555 ทาวน์เฮาส์กินส่วนแบ่ง 42.84% บ้านเดี่ยว 29.95% และบ้านแฝด 16.70% ส่วนยอดจัดสรรเดือน ต.ค. ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ ก.ย.

แหล่งข่าวจากสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน เปิดเผยกับ “โลกวันนี้” ถึงตัวเลขขออนุญาตจัดสรรในช่วง 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) ปี 2555 ว่าผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตจากกรมที่ดินให้ทำการจัดสรรทั้งสิ้น 629 โครงการ จำนวน 74,852 ยูนิต แบ่งเป็นเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 109 โครงการ 14,348 ยูนิต ส่วนภูมิภาคหรือต่างจังหวัดอีก 520 โครงการ จำนวน 60,504 ยูนิต ซึ่งเป็นตัวเลขที่เติบโตกว่าแนวสูงอย่างคอนโดมิเนียมหรืออาคารชุดที่มีสถิติการจดทะเบียนในช่วงเดียวกันที่มี 52,060 ยูนิต จำนวน 178 โครงการ 742 อาคาร

สำหรับรายละเอียดของประเภทธุรกิจอสังหาฯที่ได้รับอนุญาตแบ่งเป็นบ้านแถวหรือทาวน์เฮาส์มากที่สุด 32,069 ยูนิต คิดเป็นสัดส่วน 42.84% รองลงมาเป็นบ้านเดี่ยวจำนวน 22,421 ยูนิต คิดเป็น 29.95% บ้านแฝดจำนวน 9,504 ยูนิต คิดเป็น 16.70% ที่ดินเปล่าจำนวน 5,578 ยูนิต คิดเป็น 7.45% และอาคารพาณิชย์จำนวน 5,280 ยูนิต คิดเป็น 7.05%

ส่วนตัวเลขขอออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินทั่วประเทศ (ทั้งโครงการ) ณ เดือนตุลาคมที่ผ่านมาปรากฏว่ามีทั้งสิ้น 61 โครงการ แบ่งเป็นเขตกรุงเทพฯ 13 โครงการ และภูมิภาคอีก 48 โครงการ อาทิ นนทบุรี 10 โครงการ ชลบุรี 9 โครงการ ปทุมธานีและอุดรธานี 5 โครงการ สงขลา 3 โครงการ พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก น่าน และขอนแก่น จังหวัดละ 2 โครงการเท่ากัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบกับเดือนกันยายนที่มี 67 โครงการ แบ่งเป็นเขตกรุงเทพฯ 13 โครงการ และส่วนภูมิภาคจำนวน 54 โครงการ โดยจังหวัดที่ได้รับใบอนุญาตมากที่สุดคือ นนทบุรี 16 โครงการ ระยอง 13 โครงการ ชลบุรี 5 โครงการ นครศรีธรรมราช 4 โครงการ มหาสารคาม ขอนแก่น และพระนครศรีอยุธยา จังหวัดละ 2 โครงการ ส่วนที่เหลือได้แก่ อุบลราชธานี สระบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา เชียงใหม่ ยะลา พิษณุโลก อุทัยธานี นครสวรรค์ และแม่ฮ่องสอน จังหวัดละ 1 โครงการ